Activiteiten

HET INZAMELEN VAN BRUIKBARE HULPGOEDEREN

HET INZAMELEN VAN BRUIKBARE HULPGOEDEREN
Meermalen per week worden aangeboden spullen in de regio opgehaald.
Daarbij wordt zoveel mogelijk selectief te werk gegaan en om alleen goede en waardevolle goederen in te nemen, die:
  • zeer gewenst zijn bij de ontvangers van de hulp in Polen, vooral aan gebruikte kleding is behoefte.;
  • de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice;
  • Schronisko im Św

Ondersteuning

De kern van de hulpverlening van de Stichting is het inzamelen en transporteren van bruikbare hulpmiddelen naar hulpbehoevenden in Polen.
Naast het structureel leveren van het hulpgoederen, wordt aan financiële hulpverleend aan:
  • de Brata Alberta      Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau;
  • de hulporganisatie Chleb      Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice;
  • de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia      Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej;

Inzamelpunt

Het afgifte punt voor hulpgoederen voor Polen aan de Voerenweg 38 te Rijckholt-Gronsveld is gesloten. 
Te veel en te vaak werd het inzameladres gebruikt als afvaldepot.
Ook het bellen voor het aanbieden van hulpgoederen naar 043 4081570 met Theo van de Weerdt is niet meer gewenst.
Hulpgoederen voor Polen kunt u nog wel aanbieden via e-mail: info@help-polen.nl