Activiteiten

HET INZAMELEN VAN BRUIKBARE HULPGOEDEREN

HET INZAMELEN VAN BRUIKBARE HULPGOEDEREN
Meermalen per week worden aangeboden spullen in de regio opgehaald.
Daarbij wordt zoveel mogelijk selectief te werk gegaan en om alleen goede en waardevolle goederen in te nemen, die:
  • zeer gewenst zijn bij de ontvangers van de hulp in Polen, vooral aan gebruikte kleding is behoefte.;
  • de moeite waard zijn om de transportkosten te maken.
Naast het ophalen van spullen aan huis, komt een groot deel van de aangeboden goederen (vooral kleding) binnen via het inzamelpunt bij de bakkerij Theo van de Weerdt in Gronsveld en fungeren vrijwilligers als inzameladres in de regio.
e hulpmiddelen, medicijnen, rolstoelen, huisraad, fietsen, keukenapparatuur, tegels, sanitair, verf, etc.
HET VERZENDEN VAN HULPGOEDEREN
De ingezamelde goederen gaan met een vrachtauto naar hulpverlenende instanties in Polen. Jaarlijks worden gemiddeld 18 a 19 vrachten van elk 90m3 aan hulpgoederen verzonden
De afgelopen jaren waren dit met name :
  • de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice;
  • Schronisko im Św Brata Alberta, Ul Konopnickkiej 11, 32-200 Miechów;
  •  de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej.


Ondersteuning

HULPVERLENING IN 2015
De kern van de hulpverlening van de Stichting is het inzamelen en transporteren van bruikbare hulpmiddelen naar hulpbehoevenden in Polen.
Naast het structureel leveren van het hulpgoederen, wordt aan financiële hulpverleend aan:
  • de Brata Alberta      Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau;
  • de hulporganisatie Chleb      Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice;
  • de apotheek van de vrijwilligersorganisatie Członkowie Stowarzyszenia      Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej;

Inzamelpunt

INZAMELPUNT HULPGOEDEREN
Bruikbare hulpgoederen, met name kleding, mits goed verpakt in dicht gebonden zakken of dozen kunnen worden ingeleverd op het inzamelpunt:
Theo van de Weerdt, Voerenweg 34 Rijckholt-Gronsveld
Als de hoeveelheid goederen te veel is om in te leveren bij ons inzamelpunt, kan met de coordinator vervoer, dhr Theo van de Weerdt, een afspraak worden gemaakt om de spullen te laten ophalen. telefoon 043-4081570