beleidsplan

ACTIVITEITENPLANNING VOOR 2019

Algemeen

Het welvaartsniveau in Polen is beduidend lager dan in Nederland, waardoor er nog steeds honderdduizenden Polen hun heil elders in Europa zoeken.
Voor de van uitkeringen afhankelijke bejaarden, arbeidsongeschikten en andere hulpbehoevenden in Polen van betekent dat deze mensen het financieel heel moeilijk hebben en vaak voor hulp aangewezen op humanitaire instanties.
De noodzakelijkheid voor het bieden van hulp aan armlastigen is nog steeds groot, waardoor de Stichting in 2019 haar humanitaire activiteiten voor de allerarmsten in Polen zal voortzetten.

Activiteitenplanning
De belangrijkste activiteiten zullen bestaan uit het inzamelen van hoogwaardige hulpgoederen (kleding, (school)meubilair, (ziekenhuis)bedden, medische hulpmiddelen, huisraad, voedsel, e.d.) en het versturen van deze goederen naar Polen.
De hulpgoederen zijn met name bestemd voor de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau , de apotheek voor armlastige patiënten Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, het therapeutisch instituut voor gehandicapte kinderen Dom Nadziei" Nowa Huta in Krakau en de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice.

Voor zover de financiële middelen van de Stichting het mogelijk maken, wordt naast het leveren van hulpgoederen aan humanitaire organisaties in Polen, ook projecten van deze organisaties in Polen ondersteund, met het bijdragen in het onderhoud en uitbreiden van de opvanghuizen en inrichtingen. Ook voor de incidentele schrijnende gevallen, die zich aandienen zal de stichting in beschouwing nemen.

Voor het jaar 2019 zijn er 12 hulptransporten, met elk ca 90m3 aan hulpgoederen, gepland.
De planning van het aantal transporten is gebaseerd op de ervaringsgegevens van de afgelopen jaren.

Budgettering activiteiten

Inkomsten
begroot

Donaties
€ 12.500,00

Subsidie gemeente Eijsden-Margraten
€ 1.000,00
Overige inkomsten
€ 500,00

Totaal

14.000,00


Uitgaven


Inzamelen van ca 12.500m3 hulpgoederen in de regio en verzenden van 12vrachten met hulpgoederen naar Polen
€ 14.000,00

Reis-verblijfkosten werkbezoeken Polen
€ 500,00

Hulpprojecten en noodhulp voor schrijnende gevallen
500,00

Administratie- en organisatiekosten
€ 1.200,00

Magazijn en laadkosten
500,00

onvoorzien
€ 500,00

Totaal

17.200,00
tlv de reserves
3.200,00
ACTIVITEITENPLANNING VOOR 2018
VAN DE STICHTING HULP AAN DE ALLERARMSTEN IN POLEN

Algemeen

De karige uitkeringen van bejaarden, arbeidsongeschikten en andere hulpbehoevenden in Polen betekent dat deze mensen het financieel nog heel zwaar hebben.
Zelfs mensen met een baan in Polen hebben het moeilijk. In oktober 2017 zijn j
onge artsen in Warschau nog te vergeefs in hongerstaking geweest, om loonsverhoging te krijgen voor hun netto loon van € 512,- tot € 588,- p/m.
Het is dus niet vreemd dat honderdduizenden Polen, (waar ruim 156 dzd. in Nederland) hun heil elders in Europa zoeken. (bron www.polennieuws.nl)

De noodzakelijkheid voor het bieden van hulp aan armlastigen is nog steeds groot, waardoor de Stichting in 2018 haar humanitaire activiteiten voor de allerarmsten in Polen zal voortzetten.

Activiteitenplanning
De belangrijkste activiteiten zullen bestaan uit het inzamelen van hoogwaardige hulpgoederen (kleding, (school)meubilair, (ziekenhuis)bedden, medische hulpmiddelen, huisraad, voedsel, e.d.) en het versturen van deze goederen naar Polen.
De hulpgoederen zijn met name bestemd voor de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau , de apotheek voor armlastige patiënten Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, het therapeutisch instituut voor gehandicapte kinderen Dom Nadziei" Nowa Huta in Krakau en de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice.

Voor zover de financiële middelen van de Stichting het mogelijk maken, wordt naast het leveren van hulpgoederen aan humanitaire organisaties in Polen, ook projecten van deze organisaties in Polen ondersteund, met het bijdragen in het onderhoud en uitbreiden van de opvanghuizen en inrichtingen. Ook voor de incidentele schrijnende gevallen, die zich aandienen zal de stichting in beschouwing nemen.

Voor het jaar 2018 zijn er 14 hulptransporten, met elk ca 90m3 aan hulpgoederen, gepland.
De planning van het aantal transporten is gebaseerd op de ervaringsgegevens van de afgelopen jaren.

Budgettering activiteiten

Inkomsten
begroot

Donaties
€ 12.500,00

Subsidie gemeente Eijsden-Margraten
      € 1.000,00

Overige inkomsten
 3.500,00

Totaal

  17.000,00Uitgaven


Inzamelen van ca 12.500mhulpgoederen in de regio en verzenden van 14 vrachten met hulpgoederen naar Polen
  15.500,00

Reis-verblijfkosten werkbezoeken Polen
€       500,00

Hulpprojecten en noodhulp voor schrijnende gevallen
    1.000,00

Administratie- en organisatiekosten
     1.500,00

Totaal

  18.500,00

tlv de reserves

           1.500,00

Beleidsplan 2017

De belangrijkste activiteiten zullen bestaan uit:
  • het inzamelen van hoogwaardige hulpgoederen zoals kleding, (school)meubilair, ziekenhuisbedden, medische hulpmiddelen, huisraad, voedsel, e.d. in de (eu)regio Zuid Limburg.
  • Voor 2017 zijn 15 hulptransporten gepland, elk met ca 90m3 (totaal ruim 13.500 m3) aan hulpgoederen
  • Het financieel ondersteunen van duurzame projecten van humanitaire organisaties in Polen.
  • Bieden van incidentele noodhulp voor de schrijnende gevallen.

De hulpgoederen zijn met name bestemd voor de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau , de apotheek voor armlastige patiënten Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, het therapeutisch instituut voor gehandicapte kinderen Dom Nadziei" Nowa Huta in Krakau en de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice.

Beleidsplan 2016


De belangrijkste activiteiten zullen bestaan uit:
  • het inzamelen van hoogwaardige hulpgoederen zoals kleding, (school)meubilair, ziekenhuisbedden, medische hulpmiddelen, huisraad, voedsel, e.d. in de (eu)regio Zuid Limburg.
  • Voor 2016 zijn 16 hulptransporten gepland, elk met ca 90m3 (totaal ruim 1600 m3) aan hulpgoederen
  • Het financieel ondersteunen van duurzame projecten van humanitaire organisaties in Polen.
  • Bieden van incidentele noodhulp voor de schrijnende gevallen.

De hulpgoederen zijn met name bestemd voor de Brata Alberta Stichting (de Poolse variant van het Leger des Heils) in Miechow/Krakau , de apotheek voor armlastige patiënten Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, het therapeutisch instituut voor gehandicapte kinderen Dom Nadziei" Nowa Huta in Krakau en de hulporganisatie Chleb Źycie van de zuster Magareta in Grocholice, Sadowie en Jankowice.