over ons

Wie zijn wij ?


De medewerkers van de Stichting (foto Frits Eerlingen mei 2011)
Een toevallige ontmoeting met een Poolse dansgroep, die Gronsveld bezocht, bracht een spontane hulpactie op gang. Dit resulteerde in 1986 tot het oprichten van een stichting, die sindsdien groeide tot een sterke en zeer actieve hulporganisatie.
Vanaf 1999 tot 2018  zijn 317 vrachten met hulpgoederen voor Polen geadministreerd. Uitschieters waren de jaren 2006 en 2008 met 21 vrachten en in 2010 zijn er zelfs 22 vrachten verstouwd.
Over de jaren 1986 tot 1998 zijn geen gegevens bewaard gebleven. Het aantal vrachten in deze jaren wordt geschat op 50, waarmee het totaal aantal gerealiseerde transporten op 367 is uitgekomen.
De Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen is gevestigd in Gronsveld en heeft overeenkomstig haar naamvoering als uitgangspunt: “het bieden van hulp aan de Allerarmsten in Polen”.
Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat uit:
- Theo van de Weerdt (voorzitter)
- Jo Engels secretaris
- Marcel Brouwers (penningmeester)
Voorts telt onze stichting nog 8 bestuurleden en een groep onmisbare vrijwilligers.

DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING

De hoofddoelstelling van de Stichting zijn samengevat in een viertal kernactiviteiten.
  • het inzamelen van relevante hulpgoederen voor hulpbehoevenden in Polen;
  • het verzenden van deze hulpgoederen naar instanties en instellingen die zich in Polen bezighouden met het bieden van onderdak of steun aan thuislozen en hulpzoekenden;
  • het ondersteunen van projecten die een structurele verbetering bieden voor de doelgroep;
  • het bieden van incidentele noodhulp.
WORD DONATEUR
U kunt ons financieel op verschillende wijze bijstaan. U kunt een éénmalige gift storten of maandelijks een bedrag overmaken. Grote of kleine bedragen, dat maakt niet uit, wij waarderen uw bijdrage.
Uw bijdrage kunt u over maken op ons rekeningnummer RABOBANK: IBAN NL94 RABO 01150 550 10 t.n.v. STICHTING HULP AAN DE ALLERARMSTEN IN POLEN in GRONSVELD.
De stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.


Poolse TV-uitzending Onderscheiding “Amicus Hominum”

http://youtu.be/5S_DZ59veyc
Voor het humanitaire werk heeft de Stichting Hulp aan de allerarmsten in Polen, bij hoofde van voorzitter Theo van de Weerdt, op 18 december 2007 uit handen van de Burgemeester van Krakow, de onderscheiding “Amicus Hominum”, als beste vrijwilligers hulporganisatie, ontvangen.
Naar aanleiding hiervan heeft de Poolse TV zender TVP3 Krakow een documentaire uitgezonden.

OORKONDE NOWY DWOR GD
In augustus 2005 ontving de voorzitter van de Stichting voor de hulpverlening een oorkonde van de stad Nowy Dwor Gd.

 

 

 

DOCUMENTAIRE TV EIJSDEN

TV Eijsden heeft in het verleden een documentaire uitgezonden over de Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen.
Dit filmverslag geeft een indruk van de werkzaamheden die door de vrijwilligers van de Stichting worden verricht, vanaf het laden van een vracht met hulpgoederen tot de bestemming in Polen.

Contactgegevens

Wilt u ons helpen of wilt u meer weten over onze organisatie? Neem dan gerust contact met ons op.

STICHTING HULP AAN DE ALLERARMSTEN IN POLEN
EMAIL: info@help-polen.nl
RABOBANK: IBAN NL94 RABO 01150 550 10
KVK: 41078130