steun ons

Financieel

FINANCIËLE STEUN
De Stichting doet niet aan huis aan huiscollectes. Voor het verwerven van de noodzakelijke financiële middelen zijn we aangewezen op donaties, legaten, sponsoring en subsidies.Een deel van de inkomsten wordt verworven met het deelnemen met verkoopstands aan rommelmarkten e.d.
De transporten met hulpgoederen vergen niet alleen inspanningen van de vrijwilligers van de Stichting, maar vooral veel geld. Elk transport kost ruim 1200 Euro.
Om het humanitaire werk van de Stichting voor het komende jaar mogelijk te blijven maken, kunt u uw bijdrage over maken op ons rekeningnummer
RABOBANK: IBAN NL94 RABO 01150 550 10
t.n.v. STICHTING HULP AAN DE ALLERARMSTEN IN POLEN in GRONSVELD
Uw financiële steun is van harte welkom.

De stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.
De ANBI REGISTRATIE is opgenomen in de site http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/hulp-aan-de-allerarmsten-in-polen

Met een schriftelijke overeenkomst voor een periodieke gift, wordt de fiscale aftrekbaarheid van de gift een stuk gunstiger, doordat er geen drempelaftrek wordt toegepast.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting penningmeester@help-polen.nl

Informatie Belasting vrije giften en ANBI – verklaring 2015

Er zijn 2 soorten giften te onderscheiden:
1. gewone giften
2. periodieke giften
Beide giften mag u alleen aftrekken als dit aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt geschonken of naar een steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling wordt overgemaakt (SBBI).
1: Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.
Het drempelbedrag hoort 1% van uw drempelinkomen te zijn, met een minimum van € 60,-. Wat u dan meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken op uw aangifte inkomstenbelasting. Maar, u mag niet meer aftrekken dan het maximum; 10% van uw drempelinkomen.
2: Bij periodieke giften zijn er wat meer eisen zoals;
De bedragen moet u regelmatig (min. 1 keer per jaar) overmaken naar de ANBI of SBBI zoals in de akte vermeldt staat. De bedragen moeten ongeveer even hoog zijn. De bedragen moeten minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt worden en het stopt bij uw overlijden. U mag voor deze gift geen tegenprestatie krijgen. Het grote voordeel van een periodieke gift is dat er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag voor geldt. Vanaf 1 januari 2014 is het opstellen van een notariële akte voor de periodieke gift niet meer noodzakelijk. De belastingdienst heeft op haar site een schenkingsovereenkomst gepubliceerd die u, als belastingplichtige, kunt downloaden.
ANBI belastingen
Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)
Sedert 1 januari 2008 heeft de belastingdienst stichting In aangemerkt als een ANBI instelling.
Dit houdt in dat door U gedane giften fiscaal aftrekbaar zijn als aan de voorwaarden wordt voldaan.
Vanaf 2014 notariêle akte niet meer vereist bij aftrekbaarheid periodieke gift
U kunt een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk: bij de notaris in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of door het standaard formulier van de Belastingdienst in te vullen samen met de stichting.
Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel? Dan kunt u het ANBI belastingformulier downloaden en samen met een bestuurslid invullen en ondertekenen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Giften zijn zeer welkom. (Als uw bedrijf of organisatie daar prijs opstelt vermelden wij uw gift op de website).


Contactgegevens

CONTACTGEGEVENS
Wilt u ons helpen of wilt u meer weten over onze organisatie?
Neem dan gerust contact met ons op.

STICHTING HULP AAN DE ALLERARMSTEN IN POLEN
Voerenweg 40
6247 EG GRONSVELD

EMAIL: info@help-polen.nl
RABOBANK: IBAN NL94 RABO 01150 550 10
KVK: 41078130