aanbieden hulpgoederen

Het inzamelen van hulpgoederen voor Polen door de Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen is beëindigd ivm de opheffing van de Stichting per 1 januari 2020.

Bruikbare spullen kunt u voorstaan aanbieden bij Kringloopwinkels en kleding in de kledingboxen van de Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa (SMHO) info: www.smho.nl

Kerstactie 2019

LAATSTE KERSTACTIE VOOR POLEN

Met een laatste kerstactie in december 2019, beëindigt de stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen per 1 januari 2020 haar hulpactiviteiten voor Polen.
Door problemen van financiële en organisatorische aard, heeft het bestuur gemeend, om na 33 jaar, te moeten stoppen met de hulpverlening.

WAAROM KERSTACTIE VOOR POLEN
Veel armen zijn door financiële problemen aangewezen op gaarkeukens, voedselbanken, en hulp of onderdak van liefdadigheidsinstanties in Polen zoals Brata Alberta en Chleb Życia.

Met uw voedselpakket kunnen we, via onze partners in Polen, armlastige en hulpbehoevenden ook nog na de kerst hulp bieden.

INHOUD KERSTPAKKET
Vooral houdbare levensmiddelen, waspoeder e.d. , die voorzien in de eerste levensbehoefte.

EINDE AAN EEN JARENLANGE HULPVERLENING

De afgelopen 33 jaar zijn vrijwilligers van de Stichting bijna dagelijks bezig geweest met het inzamelen en opslaan van bruikbare hulpgoederen voor Polen. Met 374 ! vrachten zijn de spullen verzonden naar verschillende hulporganisaties in Polen.
Ook heeft de stichting, door samenwerking met de Wilde Ganzen, de Stichting Oud Papier Eijsden (als voormalig Missie Comité), de Stichting Cramignonschool Eijsden en het Jeanne d’Arc College, diverse hulpprojecten in Polen kunnen realiseren. De belangrijkste projecten waren, financiële steun voor bouw tehuis voor ms-patiënten Anieli Salawy, het tehuis voor daklozen in Myslenice, het renoveren van het tehuis van gehandicapten Dom Nadziei Nova Hota (adoptieproject vm Missie Comité) en Chleb Życia in Jankowice van zuster Małgorzata Chmielewska.
Door onze vrijwilligers is in het tehuis in Miechow een CV aangelegd en renovaties uitgevoerd, waar de betrokken vrijwilligers nu nog trots op zijn.
De apotheek van de organisatie Anny Fiszerowej in Krakau, heeft de Stichting jarenlang kunnen voorzien van medische hulpmiddelen en ingezamelde medicijnen. Het valt ons zwaar, dat we afscheid moeten nemen van de organisatie van mw. Bogdana Pilichowska, die met het leveren van medicijnen aan armlastige zieken onmisbaar zijn.

START INZAMELACTIE

De actie start op 6 december en duurt tot maandag16 december 2019.

INLEVERADRESSEN KERSTPAKKETTEN

TOT UITERLIJK MAANDAG 16 DECEMBER 2019 kunnen pakketten worden ingeleverd bij:

Borgharen: Jo & Sylie Lahaye, Baron de Rosenstraat 30 , 043-3632890
Bunde: Supermarkt AH, Sint Rochusstraat 20,
Geulle Bakkerij La Estrella Geulle , Marktplein 10,
Gronsveld: Zelfbediening Gronsveld, Willie van Wel, Rijksweg 67,
Heerlen: fam.van Heur, M. Kesselserf 33, Molenberg vtv bellen 0644600660
Itteren: Breur Paulissen, Op de Bos 5, 0611085204
Maastricht Spar Garnier, Pastoor Moormanstraat 160,Maastricht dhr. Guillaume Stassen, Aamruwe 29, 043-3433484

Margraten: mw. Truus v.Thoor-van de Weerdt, Rijksweg 36, 043-4581875
Meerssen: Supermarkt Jumbo, Beekstraat 2 ,
Munstergeleen fam.J. Paas-Maassen, Ringovenstraat 16, 046-4516140
Schimmert: Bakkerij Weusten-Vroemen, Torenstraat 14, 045-4041262
Slenaken: mw. Els Spronck-Vermeeren, Kerkdelstraat 32, 043-4573314
Valkenburg: fam. Jan van de Weerdt, Neerhem 119, gsm 06 30601795
Vlijtingen Riemst Wim & Kasia Pletzers, St. Albanusstraat 55 bus 4, gsm 00316 53914965

Op 20 december ’19 zullen de kerstpakketten, als de 375e en laatste vracht met hulpgoederen worden verzonden, sinds de oprichters van de Stichting in 1986 met het humanitaire werk voor Polen zijn begonnen.


Is er geen inleveradres bij u in de buurt, maar wilt u toch een kerstpakket met levensmiddelen voor Polen maken, dan kunt u bellen voor onze ophaalservice met de secretaris van de Stichting, dhr Jo Engels, 043 408 2192 of per email aan:
johannesengels@ziggo.nl of info@help-polen.nl

ONZE DANK AAN DE SPONSORS, DONATEURS EN VRIJWILLIGERS

Voor de goederen en financiële steun die de Stichting in de afgelopen 33 jaren heeft ontvangen van bedrijven, instanties en particulieren, wil het bestuur van de Stichting, allen hierbij van harte bedanken.
Onze dank gaat ook naar onze vrijwilligers en de inzamelpunten in de regio voor hun jarenlange inzet. De pagina ruime laat niet toe, dat de namen van de vele vrijwilligers, die het werk van de stichting hebben verricht, worden vermeld.
Een speciale dank gaat naar Curfs Logistics BV, die belangeloos de opslagruimte beschikbaar gesteld heeft, de bakkerij (Theo) van de Weerdt, voor de facilitaire hulp bij het inzamelen van hulpgoederen, de markten en het beschikbaarstelling van transportmiddelen bij het ophalen van spullen voor Polen, en de stichting Oud Papier Eijsden, die niet alleen jarenlang substantiële financiële steun geleverd heeft, maar ook als voormalig Missie Comité, hulpprojecten in Polen financieel geadopteerd heeft.
De oprichter en stuwende kracht van de hulporganisatie is tot de opheffing van de Stichting, de voorzitter dhr. Theo vd Weerdt. In Polen verzorgde in al die jaren, mw. Maria Kilanowska, tot haar ziekte in 2017, voor de coördinatie van de hulpverlening.


INFORMATIE
Voor nadere informatie, kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting, dhr Jo Engels
043 4082192
en via info@help-polen.nl.

UW FINANCIËLE KERSTDONATIE

In plaats van een kerstpakket is ook een financiële kerstbijdrage welkom op het rekeningnummer van de Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen IBANnr.;
NL94 RABO 01150 550 10.
Statutair is het batig saldo na de opheffing van de Stichting bestemd voor onze doelgroep in Polen en in het bijzonder de apotheek van de organisatie Anny Fiszerowej in Krakau.


De Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.